İKSV’de yenilik: Yenilikçilik Merkezi açıldı

Bayan Arıza tarafından 12 - Eylül - 2015 tarihinde yazıldı.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle tasarım, mimarlık, sanat, müzik, sinema gibi yaratıcı endüstrilerin gelişimi için bilgi-belge ve etkinlik merkezi işlevi görecek İKSV Yenilikçilik Merkezi açıldı.

İKSV Yenilikçilik Merkezi’nin açılış etkinlikleri kapsamında 7 ve 8 Eylül tarihlerinde Salon İKSV’de atölye çalışmaları ve paneller gerçekleştirildi. 7 Eylül Pazartesi, Maker Olacak Çocuk işbirliğiyle başlangıç ve proje geliştirme atölye çalışmaları ile 3 boyutlu yazıcıların gelecekte, bilim, sanat, tıp, uzay teknolojileri gibi muhtelif alanlarda ne tür yenilikler getireceği konuşuldu ve bir robot üzerine çalışıldı. 8 Eylül Salı günü ise arşiv ve kütüphanelerin dünü, bugünü ve yarınının tartışıldığı ‘Yaratıcı Endüstrilerde Bir Üretim Alanı Olarak Arşiv’ başlıklı panel düzenlendi. Panelin ardından İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Kültür Sanat Vakfı temsilcilerinin katılımıyla İKSV Yenilikçilik Merkezi açıldı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında aldığı fon ile Yenilikçilik Merkezi Kurulum Projesi’ne Eylül 2014’te başladı. Proje süresince yaratıcı endüstrilere yönelik tasarım, mimarlık, sanat, müzik, sinema gibi çeşitli alanlarda içeriğe sahip bir kütüphane oluşturularak İKSV’nin bugüne kadar yaptığı etkinliklere dair basılı, görsel, işitsel arşivi entegre edildi.


Katılımcıların arşiv ve kütüphane içeriğine ulaşabilecekleri bir portal yenilikcilikmerkezi.iksv.org ve çalışmalarını gerçekleştirebilecekleri bir merkez haline getirildi. Merkezde yaratıcı  gücünün ve özellikle üniversite öğrencilerinin randevu sistemi üzerinden çalışabilmeleri, ilgili donanımları kullanabilmeleri mümkün olacak. Araştırmacılar ayrıca İKSV Yenilikçilik Merkezi’nde yaratıcı projeler üretebilecekleri yazılım ve donanım imkânlarına sahip olacaklar. Merkezin kurulumu süresince yaratıcı endüstriler alanında farklı başlıklar altında panel, eğitim ve atölye çalışmaları da gerçekleştirildi.

İKSV Yenilikçilik Merkezi, önümüzdeki yıllarda yaratıcı endüstrilere yönelik panel, eğitim ve atölye çalışmaları ile ilgili değişen temalar ele alınarak yıllık takvim belirleyecek. Böylelikle erişim, kullanım, üretim sürekliliğini sağlamayı hedefleyen merkez, düzenlenen etkinliklerle arşivini genişleterek büyümeye devam edecek. Aynı zamanda yaratıcı işgücü için bir çalışma merkezi olarak düzenlenen İKSV Yenilikçilik Merkezi’nin kapıları bu alanda çalışan herkese açık olacak.
Bilgi için: yenilikcilikmerkezi.iksv.org

Kaynak: Radikal