4+4+4 Eğitim Yasasına Hayır

Bayan Arıza tarafından 15 - Mart - 2012 tarihinde yazıldı.

Bu yasa teklifi ile,

– İlköğretim ikiye bölünüyor ve ikinci kademenin zorunlu olması muğlaklaşıyor, yani zorunlu eğitim 4 yıla iniyor,
– Kesintili eğitim özellikle kız çocuklarının okuldan alınabilmesinin önünü açıyor,
– Çocuklar 10 yaşında mesleklere yönlendiriliyor ve bilinçsiz meslek seçiminin önü açılıyor,
– İlköğretim ikinci kademede farklı okul türleri ortaya çıkacak,
– Farklı okul türleriyle merkezi sınav sistemi kaçınılmaz olacağından, çocukların
2. sınıftan itibaren dershaneye gitmeleri gerekecek ve toplumsal eşitsizlikler artacak.

Yukarıda birkaç noktası vurgulanan bu teklif kamuoyunda tartışılmadan acele ile meclisten geçirilmeye çalışılıyor. Bu yasa teklifinin geri çekilmesi ve ilgili kurumların katılımıyla yeniden oluşturulmasını talep ediyoruz.

Kaynaklar:
http://erg.sabanciuniv.edu/sites/erg.sabanciuniv.edu/files/ERG_GerekceMetni_SON.pdf

Bir eğitimci olarak bu durumdan çok rahatsızım. Lütfen siz de rahatsızlık duyuyorsanız bu linke tıklayın.

http://imza.la/444egitimyasasi/liste